IQual toets

Voor diverse IQual programma's hebben wij een toets die u voorafgaand aan de regionale avonden, webinars of de behandeling van het studiepakket met uw eigen IQual groep kunt maken. De toetsen zijn bedoeld om u een beeld te geven van de kennis die u heeft op het betreffende gebied en om u alvast aan het denken te zetten over het onderwerp. Hierdoor zult u tijdens de lezingen of behandeling van het pakket meer leren. Na elk gegeven antwoord krijgt u direct terugkoppeling over het juiste antwoord.

Aan de toetsen zijn geen KRT punten verbonden.

Mondziekten

Beeldvormende technieken

Orthodontische behandelingen bij kinderen

Diabetes

Gnathologie