Visitatie

logo gevisiteerd.jpg

De e-learning visitatie is bedoeld voor tandartsen en mondhygiënisten die gaan deelnemen aan praktijkvisitatie. Na het doorlopen van de diverse modules kent u de achtergronden van visitatie, een aantal gesprekstechnieken en het online visitatiesysteem. Verder kent u het proces van visitatie en weet u wat van u als voorbereiding verwacht wordt.

Module 1, Introductie visitatie

In deze module maakt u  kennis met het visitatieproces. U leert het wat, waarom en hoe van visiteren kennen en u ziet uit welke stappen het proces is opgebouwd.
Start Module 1

Module 2, Het visiteren van een praktijk

In deze module ligt de nadruk op het visiteren van een praktijk. U maakt kennis met het werk van de visiteur. U doorloopt het hele proces van het beoordelen van vragenlijsten tot het voorbereiden van de interviews en het opstellen van het verslag.
Verder leert u hoe u het online visitatieprogramma ADAS effectief gebruikt bij het voorbereiden en uitvoeren van een visitatie.
Start Module 2

Module 3, Visitatie van uw praktijk

U herhaalt eerst uw kennis over het hoe en waarom van visiteren. Daarna leert u meer over de inhoud van de vragenlijsten, het dossieronderzoek en het wettelijk kader. Ook leert u meer over de verschillende domeinen waar de visitatie zich op richt.
Start Module 3

Module 4, Gesprekstechnieken

In deze module maakt u kennis met een aantal gesprekstechnieken die visiteurs kunnen inzetten tijdens visitatie. Deze module is met name bedoeld voor tandartsen die ook een keer als assistent-visiteur willen participeren.
Start Module 4